Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР

Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР (безопасност и здраве при работа):

– работодателите при спазване изискванията на наредбата;

– юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;

– висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение; специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

Изискванията към лицата, провеждащи обученията са да бъдат с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“, съгласно Закона за висшето образование и да притежават професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *