Периоди и продължителност на обученията по БЗР

Периодите и продължителността на обученията по БЗР съгласно наредбата, са както следва:

– за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

– за органите по БЗР в предприятията и лицата, които са определени от да провеждат инструктажите по БЗР – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

– за членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ( ДВ, бр. 133 от 1998 г.);

– за работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работещите, заети в дейности, създаващи опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *