Обучения с ваучери за заети лица

Описание

Схема Ваучери за заети лица

Какво представлява проект „Ваучери за заети лица“?

След огромния успех на схеми „Аз Мога“ и „Аз Мога Повече“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира проект BG05M9OP001-1.016 „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ 2017 , който да даде възможност на лицата, заети в частния сектор, да се включат в професионални обучения, чуждоезикови обучения и курсове за дигитални компетентности.

 

Предният прием на документи стартира на 15.06.2017г. и приключи месец август 2017!


За 2019г. приемът стратира от 01.04.2019г. до изчерпване на финансовият ресурс! 


Прочете повече за ОП РЧР и схема Ваучери за заети лица на следният линк:

https://обучение-с-ваучери.com