Професионално обучение по Оперативно счетоводство

Описание

При записване получавате достъп до платформа за дистанционно обучение с индивидуални име и парола, в която ще разполагате с:

– видео уроци;

– учебни матерали;

– упражнения;

– тестове за контрол и самоконтрол;


Ще трябва да разработите задания по практика, да качите задачи, презентации и други Ваши разработки в платформата, които ще бъдат оценявани и рецензирани от преподавателя.

При приключване на обучението ще трябва да се явите на Държавни изпити по специалността.

Съгласно Държавните образователни изисквания и НАПОО, обучението е разделено на няколко модула:

Обща професионална подготовка  – в този модул, ще изучавате Здравословни и безопасни условия на труд, Предприемачество и Икономика. Това са първите стъпки, с които ще навлезете в сферата на Икономиката.

В Отраслова професионална подготовка ще изучавате чужд език, както и компютърна грамотност, без които ще Ви е много трудно да започнете изучаването на икономикса и бизнес средата, в неговата същност. Ще се запознаете с основите на правото, с организацията на дейността в предприятието, ще изучавате бизнес комуникации, за да може да продължите към спецификата на анализа на бизнес дейността и самото счетоводство.

Специфична професионална подготовка започвате с въвеждане във финансите, оперативното счетоводство и счетоводство на предприятието. След това ще трябва да се научите как да прилагате наученото в бюджетната и банковата сфера, как да управлявате инвестиициите на предприятието, както и работите в съотвествие с изискванията на данъчния и финансов контрол. Ще научите как да боравите с различни софтуери и как да извеждата необходимата информация от него.

В практическата част от обучението по Оперативно счетоводство ще решавате задачи, ще въвеждате данни в счетоводна програма и ще извеждате ОПР, Счетоводен баланс, ведомости и други. Така ще можете да симулирате една реална работна среда и ще научите на какво трябва да обръщате повече внимание и как да приложите знанията си на практика.

Можете да започнете курса за обучение по всяко време.

Индивидуален график за обучение, според Вашите нужди:

– започвате курс, веднага щом заплатите таксата или на дата, която Вие сте избрали;

– курсът може да е интензивен или в по-дълъг срок, но максимум до година и няколко месеца;

– не се съобразявате с нищо друго, освен със собственото си темпо на учене и начин на усвояване на знанията;

За курса от 960 учебни часа (пълна професия) са предвидени 12 месеца + 1 до 3 допълнителни месеца за подготовка за държавни изпити


Обучението предполага сами да прецените, на коя тема колко време да отделите. Ако има теми, които са Ви по-лесни, можете да ги прегледате веднъж, ако има теми, които са Ви трудни и непознати, отделете повече време и ги прегледайте по няколко пъти.

Обучението предвижда препоръчителен график, но при необходимост може да изоставате и да навсквате материала по-късно, или да изпреварите графика и след това да си дадете почивка.

Важно е да спазвате крайната дата за приключване на курса, за да сте готови за Държавните изпити по специалността.

При успешно издържане на изпита да получите Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение..


В дистанционният курс:

  • сами разпределяте кога и колко урока да прегледате;
  • всеки урок може да се спира на пауза и да бъде прегледан на по-късен етап;
  • всеки урок може да бъде преглеждан неограничен брой пъти;
  • упражненията и заданията могат да бъдат предавани и на по-късен етап;
  • платформата е достъпна 24 часа в денонощието;

Вие избирате кога, къде и с какво темпо да се обучавате!

В платформата за дистанционно обучение може да влизате от всеки компютър с достъп до интернет!

Всеки урок може да бъде преглеждан неограничен брой пъти, а уроците са достъпни 24 часа в денонощието!

banerrrr

Имаме над 10 преподаватели, с които работим и които са дали, и дават своят принос в разработването на курса и работата на обучаемите в него. Те са завършили висше образование в сферата на компютрите и са активни преподаватели и/или практици в бизнес сектора. В разработването на уроците участва, практици от  икономиката и мениджмънта, за да може да се отсее най-полезното от многото теория. Нашите преподаватели имат многогодишен опит в своята сфера и дават всичко от себе си, за да предложим заедно един уникален и полезен продукт.

Обучение по специалност Оперативно счетоводство за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Това е Свидетелство за професионална квалификация, което дава съответната степен на професионална квалификация на своя притежател.

В него се вписват всички предмети, съгласно ДОИ и одобрените от НАПОО програми за обучение на ЦПО към „Изоблок“ ЕООД.


Обучението по професия Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство е за трета степен на професионална квалификация.

Обучението е 960 учебни часа, като завършва с Държавни изпити по специалността.


Обучението за степен на професионална квалификация в момента не се предлага!

Специално разбработени за конкретният курс, съгласно Държавните образователни изисквания на НАПОО.

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, НАПОО е държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, като създава единни изисквания към Центровете за професионално обучение, относно програмата, преподаватлите, продължителността и формите на обучение.

ЦПО към Изоблок ЕООД е лицензиран към НАПОО с Лиценз № 200812596.

Нашите преподаватели съчетават най-успешните техники и примери, за да създадат продукт подходящ за обучение на възрастни, който да предлага най-доброто от съответният софтуер. Учебната програма се променя често съгласно нуждите на обучаемите.

Това е Удостоверение за професионално обучение за част от професия.

Обучението е само конкретен модул от пълния курс за СПК.

В него се вписват всички предмети, съгласно ДОИ и одобрените от НАПОО програми за обучение на ЦПО към „Изоблок“ ЕООД за част от професия.


Обучението за част професия Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство с хорариум според съответния модул и отново завършва с Държавни изпити по специалността.


ЦЕНА 980лв.

YIX2REG1VX - Copy

Ако искате да се запишете, попълнете следната контактна форма! Очакваме Ви!

За връзка с нас:

 

тел. 02 / 89 14 160

 

email: info@e-obuchenie.bg