За нас

Одобрен доставчик на обучение по проект „Ваучери за заети лица“

Център за Професионално Обучение към „Изоблок“ ЕООД провежда курсове в присъствена и дистанционна форма на обучение.

Има опит в провеждането на професионални обучения и обучения по ключови компетентности като Доставчик на обучение по схеми „Аз Мога“и „Аз Мога Повече“.

Работата на „Изоблок“ ЕООД не е спирала по време на голямата пауза, свързана с обученията с ваучери – доволните клиенти се връщат винаги и ни препоръчват, а доказаният професионализъм в сферата на дистанционни курсове доведе много партньори по схема „Ново работно място 2015“, както и множество частни клиенти, желаещи да се включат в дистанционно обучение.

Курсовете, които предлага ЦПО към „Изоблок“  ЕООД, са одобрени от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) и Агенция по Заетостта.

ЦПО към „Изоблок“ ЕООД има офиси в град София, Казанлък и други градове на страната.

НАПОО

 

Лицензия от НАПОО 200812596

Списък на лицензираните професиите към ЦПО към „Изоблок“ ЕООД.

Информация за фирмата спрямо изискванията на „ЗЕТ“
Адресна регистрация: БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, гр. Казанлък 6100
бул. „Розова долина“ №1, вх.Б, ет.1

ЕИК на Изоблок ЕООД: 123745189
IBAN: BG81 UNCR 7630 1078 6844 69

Изоблок ЕООД в търговския регистър